• Đổi trả trong 7 ngày
  • Thanh toán khi giao hàng
  • Miễn phí vận chuyển Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh
Showroom Fagor – Thiết bị nhà bếp Fagor nhập khẩu chính hãng

Máy hút mùi ống khói Fagor

Sắp xếp:
Số hiện thị:
Máy hút mùi Fagor SAFARI SHT – 900I -30%
Giá NY:  9.700.000 VND
Giá bán: 6.790.000 VND
Máy hút mùi Fagor CFS – 70AX -30%
Giá NY:  17.950.000 VND
Giá bán: 12.565.000 VND
Máy hút mùi Fagor CFS – 700AX -30%
Giá NY:  19.600.000 VND
Giá bán: 13.720.000 VND
Máy hút mùi Fagor 6CFT – 90V -30%
Giá NY:  31.400.000 VND
Giá bán: 21.980.000 VND
Máy hút mùi Fagor 9CFV – 72XA -30%
Giá NY:  12.400.000 VND
Giá bán: 8.680.000 VND
Máy hút mùi Fagor CPT 90X1 -50%
Giá NY:  9.500.000 VND
Giá bán: 4.750.000 VND
Máy hút mùi Fagor SHT – 700I -30%
Giá NY:  9.200.000 VND
Giá bán: 6.440.000 VND
Máy hút mùi Fagor 2CPT – 90X -30%
Giá NY:  11.950.000 VND
Giá bán: 8.365.000 VND
Máy hút mùi Fagor 9CFV – 92XA -30%
Giá NY:  12.800.000 VND
Giá bán: 8.960.000 VND
Máy hút mùi Fagor CFB – 90AXA -35%
Giá NY:  13.900.000 VND
Giá bán: 9.035.000 VND
Máy hút mùi Fagor CPV – 90X -30%
Giá NY:  13.900.000 VND
Giá bán: 9.730.000 VND
Máy hút mùi Fagor CPT – 90XT -35%
Giá NY:  14.400.000 VND
Giá bán: 9.360.000 VND
Máy hút mùi Fagor CFB – 700AXA -35%
Giá NY:  18.950.000 VND
Giá bán: 12.317.000 VND
Máy hút mùi Fagor CFB – 700AX -30%
Giá NY:  18.950.000 VND
Giá bán: 13.265.000 VND
Máy hút mùi Fagor CFS – 90AX -30%
Giá NY:  19.950.000 VND
Giá bán: 13.965.000 VND
Máy hút mùi Fagor CFS – 90AXA -30%
Giá NY:  19.950.000 VND
Giá bán: 13.950.000 VND
Máy hút mùi Fagor CFB – 900AXA -30%
Giá NY:  20.000.000 VND
Giá bán: 14.000.000 VND
Máy hút mùi Fagor CFB – 900AX -30%
Giá NY:  20.000.000 VND
Giá bán: 14.000.000 VND
Máy hút mùi Fagor CFS – 900AX -30%
Giá NY:  21.500.000 VND
Giá bán: 15.050.000 VND
Máy hút mùi Fagor CFB – 1200AX -30%
Giá NY:  25.600.000 VND
Giá bán: 17.920.000 VND
Máy hút mùi Fagor 3CFT 9BRSX -30%
Giá NY:  25.800.000 VND
Giá bán: 18.060.000 VND
Máy hút mùi Fagor CFB – 9000AX -30%
Giá NY:  26.500.000 VND
Giá bán: 18.550.000 VND
Máy hút mùi Fagor CFS – 9000AX -30%
Giá NY:  28.250.000 VND
Giá bán: 19.775.000 VND
Máy hút mùi Fagor 6CFT – 90V -30%
Giá NY:  31.400.000 VND
Giá bán: 21.980.000 VND
Máy hút mùi Fagor CPV – 70X post image -30%
Giá NY:  13.500.000 VND
Giá bán: 9.450.000 VND
Máy hút mùi Fagor CFS – 70AXA -30%
Giá NY:  17.950.000 VND
Giá bán: 12.565.000 VND
Máy hút mùi Fagor 6CFT 90V Isla -35%
Giá NY:  43.800.000 VND
Giá bán: 28.470.000 VND